Các nguyên tắc khi bán hàng sơn nước

 

Khách hàng gần như bao giờ cũng đưa ra các ý kiến phản đối trong quá trình giới thiệu đề nghị mua hàng của bạn, sự phản đối của họ bắt nguồn từ tâm lý đề phòng bất trắc hay những kinh nghiệm mua hàng không tốt từ trước để lại. Để xử lý tình huống này bạn phải luôn giữ thái độ vui vẻ và thật bình tĩnh. Bạn hãy đề nghị họ làm rõ những ý kiến không tán thành và hãy kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích rõ để họ hiểu ( đây là bước quan trọng thể hiện sự trưởng thành và bản lĩnh của bạn đó ). Thái độ vui vẻ chân thành của bạn sẽ thuyết phục họ.

Các nguyên tắc khi bán hàng

Bán cho khách lạ cần lễ phép

Bán cho khách quen cần nhiệt tình

Bán cho khách vội cần phải nhanh

Bán cho khách mua từ từ cần kiên nhẫn

Bán cho khách có tiền cần cho họ thấy sự cao quý

Bán cho khách ít tiền cần cho họ thấy sự cần thiết

Bán cho khách theo mốt cần nói tới sự thời thượng

Bán cho khách chuyên nghiệp cần nói tới sự chuyện nghiệp

Bán cho khách hào phóng cần nói tới sự trượng nghĩa

Bán cho khách hàng keo kiệt cần nói tới lợi ích

Bán cho khách thích hưởng thụ cần cho họ sự phục vụ

Bán cho khách thích hư vinh cần cho họ sự vinh dự

Bán cho khách hay bắt bẻ cần phải tỉ mỉ

Bán cho khách hiền lành cần nói tới sự đồng cảm

Bán cho khách do dự cần cho họ thấy sự đảm bảo


Bài viết liên quan

© 2017 JupiterPaint. All rights reserved.