Những thủ tục, giấy tờ cần thiết khi mở cửa hàng Sơn nước

Những thủ tục cần biết khi mở cửa hàng Sơn nước.

Khi bạn mở cửa hàng để kinh doanh Sơn, đồng nghĩa là bạn sẽ quản lý cửa hàng theo hình thức hộ kinh doanh.

  • Ưu điểm của hình thức hộ kinh doanh là việc quản lý rất đơn giản. Bạn không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi năm mà chỉ cần nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc đăng ký kinh doanh tương đối đơn giản tại các phòng đăng ký kinh doanh tại các quận/huyện trên địa bàn.
  • Hạn chế của hình thức hộ kinh doanh là bạn chỉ được phép mở một cửa hàng duy nhất tại địa điểm kinh doanh của bạn. Quy mô hoạt động của cửa hàng tối đa là 10 người. Cửa hàng không có tư cách pháp nhân và chỉ được phép thành lập 1 hộ kinh doanh

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh Sơn theo mô hình hộ kinh doanh

Người đại diện hộ kinh doanh (Có thể là một hoặc một nhóm cá nhân) gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến phòng Đăng Ký Kinh Doanh quận/huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh. Trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cần nêu rõ:

  • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại, email (nếu có)
  • Ngành nghề kinh doanh là kinh doanh Sơn
  • Tổng số vốn kinh doanh
  • Số lao động
  • Họ và tên, địa chỉ cư trú, chữ ký, số, ngày cấp, nơi cấp của CMT/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hạn của những cá nhân/nhóm cá nhân/đại diện hộ gia đình kèm theo giấy tờ cá nhân tương ứng cùng biên bản họp của nhóm cá nhân (nếu như cửa hàng kinh doanh do 1 nhóm cá nhân thành lập).

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng ĐKKD quận/huyện sẽ trao giấy biên nhận, sau đó trong 05 ngày làm việc kể từ ngày trao giấy biên nhận, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký cửa hàng kinh doanh sơn nước cần đảm bảo được những điều kiện như sau:

  • Ngành nghề kinh doanh phù hợp và không bị cấm kinh doanh (kinh doanh sơn là ngành nghề kinh doanh phù hợp)
  • Tên của hộ kinh doanh phải phù hợp theo yêu cầu của pháp luật
  • Đã nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Nếu như hồ sơ không hợp lệ, phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổ, bổ sung trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.


Bài viết liên quan

© 2017 JupiterPaint. All rights reserved.