Cần chuẩn bị bao nhiêu vốn để mở đại lý sơn

Cần chuẩn bị bao nhiêu vốn để mở đại lý sơn 

Việc mở một đại lý sơn nước trước hết cần phải chuẩn bị một lượng vốn nhất định. Lượng vốn này phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế của từng đại lý. Có thể nhiều hoặc có thể ít tuy nhiên đại lý cũng cần xác định rõ 2 mức vốn là mức vốn nhập hàng, mức vốn bị nợ đọng trên thị trường khi xuất hàng ra công trình. Thông thường, số vốn cần và đủ để mở đại lý: từ 100 triệu đến 200 triệu.

Thậm chí có thể số vốn có thể hơn chút xíu tùy vào quy định của từng nhà sản xuất sơn.

Hạng  mục    Nội dung Số tiền  Tổng

Vốn nhập hàng ban đầu

Vốn nhập hàng ban đầu khi mở đại lý sơn là phần chi phí bạn bỏ ra để thực hiện mục đích kinh doanh, tức là số tiền bạn chi để mua được những kiện hàng là các thùng sơn nước về địa điểm mà bạn kinh doanh. Vốn này không bao gồm chi phí phòng ngừa rủi ro, chi phí mặt bằng, kho bãi hay các loại chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh.   khoảng từ 80 triệu đến 100 triệu.  

Vốn nợ tồn đọng

Đây là số vốn được dự trù khi mở đại lý sơn, nhằm mục đích phòng ngừa các trường hợp khách hàng chịu nợ, không thanh toán ngay mà hẹn một khoảng thời gian mới thanh toán tiền sơn. Như vậy, bạn sẽ không thể chờ khách hàng trả nợ rồi mới nhập hàng tiếp mà bạn phải chịu thêm số tiền này vào số vốn bỏ ra lúc nhập hàng. Và đương nhiên vốn ban đầu sẽ phải tăng lên.    

Vốn sử dụng cho tài sản cố định

Mở đại lý sơn ngoài vốn cần chi phí cho việc nhập hàng ban đầu và xử lý nợ tồn đọng,  khoản 60 triệu – 100 triệu cho việc thuê địa điểm, thuê nhân viên và tiền điện nước vật tư hao mòn trong thời gian 6 tháng.  

 


Bài viết liên quan

© 2017 JupiterPaint. All rights reserved.