Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự tháng 6

Tuyển dụng nhân sự tháng 6

Công ty Cổ phần sơn Jupiter Việt Nam chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm sơn chất lượng hàng đầu Việt Nam. Nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển các vị trí như sau:

© 2017 JupiterPaint. All rights reserved. Thiết kế bởi OceanBlue.